خانه / هیات مدیره

هیات مدیره

مهندس محمود سیدی نژاد

رئیس هیئت مدیره

مهندس علی خداویسی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

مهندس حمید شهبازیان

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

مهندس سید اسماعیل موسوی

عضو هیئت مدیره

مهندس حسن رسولی

عضو هیئت مدیره

 مهندس عبدالله حدادی

 عضو علی البدل

حمیدرضا المعی

  عضو علی البدل

 مهندس کورش ابلقی

 بازرس اصلی

 مهندس محمدجواد ضیافتی

  بازرس اصلی

 مهندس حسین ملک پور

 دادستان انتظامی