خانه / معرفی کانون کارشناسان همدان

معرفی کانون کارشناسان همدان

 

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

مهندس رضا مقصودخواه

رئیس هیئت مدیره

مهندس حسین ونائی

نایب رئیس و عضو هیئت مدیره

مهندس سید سعدی وفائی

مسئول امور مالی

مهندس سید محمود سیدی نژاد

عضو هیئت مدیره

مهندس حمید شهبازیان

عضو هیئت مدیره

 حمیدرضا المعی

 عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس امیر کاوندی راهنما

 عضو علی البدل هیئت مدیره

 

دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

 مهندس مازیار بلالی مقدم

 دادستان انتظامی

 

بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

امیرحسین اعتصام بازرس اصلی
احمد سماوات بازرس اصلی
کوروش ابلقی بازرس علی البدل