خانه / معرفی کانون کارشناسان همدان

معرفی کانون کارشناسان همدان

 

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

سید محمود سیدی نژاد رئیس هیئت مدیره
حمید شهبازیان عضو اصلی
احمد اصلانی عضو اصلی
علی خداویسی عضو اصلی
سید اسماعیل موسوی عضو اصلی
حسن رسولی عضو علی البدل
حمید رضا المعی عضو علی البدل

 

دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

حسین ملک پور دادستان انتظامی

 

بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کوروش ابلقی بازرس اصلی
محمد جواد ضیافتی بازرس اصلی
جلال نزاکت ماب بازرس علی البدل