کارشناسان رشته امنیت عمومی – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته امنیت عمومی

گروه ۱۱ : ایمنی و حوادث
رشته امنیت عمومی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ حسین رضوانیان شهرستان همدان ۳۸۲۲۱۶۱۴ ۰۹۱۸۱۱۱۴۲۷۵
۲ اکبر عابدی شهرستان همدان ۳۲۵۲۹۳۹۳ ۰۹۱۲۱۸۶۳۸۶۲
۳ حسین هاشمی نسب شهرستان همدان ۳۳۰۶۲۰۹۴_۰۲۱
۳۳۱۸۰۷۸۶_۰۲۱
۰۹۱۲۶۸۵۹۵۶۳
bigtheme