کارشناسان رشته امنیت عمومی

گروه ۱۱ : ایمنی و حوادث
رشته امنیت عمومی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ حسین رضوانیان استان همدان ۳۸۲۲۱۶۱۴ ۰۹۱۸۱۱۱۴۲۷۵
۲ اکبر عابدی استان همدان ۳۲۵۲۹۳۹۳ ۰۹۱۲۱۸۶۳۸۶۲
۳ حسین هاشمی نسب شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۰۶۲۰۹۴_۰۲۱
۳۳۱۸۰۷۸۶_۰۲۱
۰۹۱۲۶۸۵۹۵۶۳

همچنین ببینید

کارشناسان رشته حوادث ناشی از کار

گروه ۱۱ : ایمنی و حوادث رشته حوادث ناشی از کار ردیف نام و نام …