کارشناسان رشته محصولات دامی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته محصولات دامی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ جعفر کاویانی دلشاد استان همدان ۳۲۶۲۶۳۳۱ ۰۹۱۸۸۱۹۴۵۱۰

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی

انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی در مورخه ۹۴/۵/۱۵ با تعداد ۴۴ نفر در …