کارشناسان رشته محصولات دامی – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته محصولات دامی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته محصولات دامی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ جعفر کاویانی دلشاد شهرستان همدان ۳۲۶۲۶۳۳۱ ۰۹۱۸۸۱۹۴۵۱۰
bigtheme