کارشناسان رشته گیاهپزشکی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته گیاهپزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ هادی زارع الوانی استان همدان ۳۲۶۶۷۶۲۶ ۰۹۱۸۸۱۲۸۳۱۹
۲ حسن نادریان استان همدان ۳۴۲۲۱۵۹۹ ۰۹۱۸۳۱۳۷۰۹۸
۳ زهره حبیبی شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۴۶۹ ۰۹۱۸۹۱۱۵۹۰۱
۴ شاهین فرجی‌فر شهرستانهای استان همدان ۳۴۲۲۲۳۴۱ ۰۹۱۸۱۱۱۳۸۳۶
۵ سعید الوندی شهرستانهای استان همدان ۳۲۵۱۳۱۶۳
۳۸۲۴۴۹۱۸
۰۹۱۸۱۱۱۶۶۹۹

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی

انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی در مورخه ۹۴/۵/۱۵ با تعداد ۴۴ نفر در …