کارشناسان رشته گیاهپزشکی – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته گیاهپزشکی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی
رشته گیاهپزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ هادی زارع الوانی شهرستان کبود راهنگ ۳۲۶۶۷۶۲۶ ۰۹۱۸۸۱۲۸۳۱۹
۲ حسن نادریان شهرستان همدان ۳۴۲۲۱۵۹۹ ۰۹۱۸۳۱۳۷۰۹۸
۳ زهره حبیبی شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۴۶۹ ۰۹۱۸۹۱۱۵۹۰۱
۴ شاهین فرجی‌فر شهرستان همدان ۳۴۲۲۲۳۴۱ ۰۹۱۸۱۱۱۳۸۳۶
۵ سعید الوندی شهرستان همدان ۳۲۵۱۳۱۶۳
۳۸۲۴۴۹۱۸
۰۹۱۸۱۱۱۶۶۹۹
bigtheme