خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی / کارشناسان رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

کارشناسان رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

گروه۷ : صنعت و فن
رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ بهروز مراد حاصل استان همدان ۳۸۲۵۱۷۶۳ ۰۹۱۲۲۷۱۶۳۵۶

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …