کارشناسان رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان
خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی / کارشناسان رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

کارشناسان رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

گروه۷ : صنعت و فن
رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ بهروز مراد حاصل استان همدان ۳۸۲۵۱۷۶۳ ۰۹۱۲۲۷۱۶۳۵۶
bigtheme