کارشناسان رشته صنایع نفت

گروه۷ : صنعت و فن
رشته صنایع نفت
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ شهرام سروری شهرستان همدان ۳۸۲۱۹۰۹۹ ۰۹۱۲۲۱۵۱۳۵۵

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …