خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته صنايع گاز و گازرساني / کارشناسان رشته صنایع گاز و گازرسانی

کارشناسان رشته صنایع گاز و گازرسانی

گروه۷ : صنعت و فن
رشته صنایع گاز و گازرسانی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ مجید مولوی استان همدان ۳۳۲۴۴۷۹۳ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۰۱
۲ امیر حسین ایزدی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۸۱۳۰۴۴۵
۳ مجبد فرجی شهرستان همدان ۳۸۲۳۳۶۴۳ ۰۹۱۸۱۳۲۴۷۲۸

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …