کارشناسان رشته صنایع گاز و گازرسانی – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان
خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته صنايع گاز و گازرساني / کارشناسان رشته صنایع گاز و گازرسانی

کارشناسان رشته صنایع گاز و گازرسانی

گروه۷ : صنعت و فن
رشته صنایع گاز و گازرسانی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ مجید مولوی شهرستان نهاوند ۳۳۲۴۴۷۹۳ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۰۱
۲ امیر حسین ایزدی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۸۱۳۰۴۴۵
۳ مجبد فرجی شهرستان همدان ۳۸۲۳۳۶۴۳ ۰۹۱۸۱۳۲۴۷۲۸
bigtheme