کارشناسان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان
خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته كامپيوتر و فناوري اطلاعات / کارشناسان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کارشناسان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

گروه۷ : صنعت و فن
رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمد رضا فامیل گوهریان استان همدان ۳۸۲۳۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۴۷۰۳
۲ حسین شریفیان استان همدان ۳۸۲۴۵۹۲۱ ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۸۷
۳ امیر حیدری شهرستان همدان ۳۸۲۶۱۵۲۵ ۰۹۱۸۳۱۵۵۹۴۷
۴ مریم سهل البیع شهرستان بهار ۳۸۲۵۳۵۸۶ ۰۹۱۲۲۲۳۳۳۴۰
۵ محمدصادق نیکوخوی شهرستان همدان ۳۸۳۲۲۹۰۰ ۰۹۱۸۳۱۵۰۵۸۵
bigtheme