خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته كامپيوتر و فناوري اطلاعات / کارشناسان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کارشناسان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

گروه۷ : صنعت و فن
رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمد رضا فامیل گوهریان استان همدان ۳۸۲۳۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۴۷۰۳
۲ حسین شریفیان استان همدان ۳۸۲۴۵۹۲۱ ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۸۷
۳ امیر حیدری شهرستان همدان ۳۸۲۶۱۵۲۵ ۰۹۱۸۳۱۵۵۹۴۷
۴ مریم سهل البیع شهرستان بهار ۳۸۲۵۳۵۸۶ ۰۹۱۲۲۲۳۳۳۴۰
۵ محمدصادق نیکوخوی شهرستان همدان ۳۸۳۲۲۹۰۰ ۰۹۱۸۳۱۵۰۵۸۵

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …