کارشناسان رشته برق، الکترونیک و مخابرات – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان
خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / کارشناسان رشته برق، الکترونیک و مخابرات

کارشناسان رشته برق، الکترونیک و مخابرات

گروه۷ : صنعت و فن
رشته برق، الکترونیک و مخابرات
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ رحیم خورسندی شهرستان همدان _ ۰۹۱۴۱۰۴۸۴۱۸
۰۹۱۸۸۱۷۸۳۲۶
۲ حامد صیدی شهرستان همدان ۳۸۲۶۴۳۱۰ ۰۹۱۸۸۳۷۴۹۲۳
۳ سید فرید حسین اجاقی شهرستان ملایر ۳۲۶۲۲۲۱۰ ۰۹۱۸۳۱۱۴۶۵۶
۴ مصطفی ترابیان شهرستان همدان ۳۸۲۷۱۵۵۱ ۰۹۱۸۸۱۵۴۲۴۶
bigtheme