خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / کارشناسان رشته برق، الکترونیک و مخابرات

کارشناسان رشته برق، الکترونیک و مخابرات

گروه۷ : صنعت و فن
رشته برق، الکترونیک و مخابرات
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ رحیم خورسندی شهرستانهای استان همدان _ ۰۹۱۴۱۰۴۸۴۱۸
۰۹۱۸۸۱۷۸۳۲۶
۲ حامد صیدی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۶۴۳۱۰ ۰۹۱۸۸۳۷۴۹۲۳
۳ سید فرید حسین اجاقی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۶۲۲۲۱۰ ۰۹۱۸۳۱۱۴۶۵۶
۴ مصطفی ترابیان شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۷۱۵۵۱ ۰۹۱۸۸۱۵۴۲۴۶
۵ عباس دینی شهرستان همدان ۰۹۳۷۲۳۸۵۵۹۱
۶ محمدرضا زیباصفت شهرستان همدان ۳۸۲۲۵۹۱۵ ۰۹۱۲۲۴۷۶۰۶۲

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …