خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته برق، ماشين آلات و تاسيسات کارخانجات / کارشناسان رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

کارشناسان رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

گروه۷ : صنعت و فن
رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ حمید کیارشی استان همدان ۳۸۳۸۶۱۳۹ ۰۹۱۲۱۸۹۴۱۹۲
۲ حسن رسولی استان همدان ۳۸۲۵۴۷۸۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۱۸۰
۳ مهرداد ساجدی استان همدان ۲_۳۸۳۲۲۹۰۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۴۴
۴ عطا اله معصومی استان همدان ۳۸۲۶۴۱۰۹ ۰۹۱۸۱۱۱۶۵۶۳
۵ حسین ملک پور استان همدان ۳۸۲۵۵۲۳۷ ۰۹۱۸۳۱۱۰۷۸۶
۶ مجید لک استان همدان ۳۸۳۵۰۴۶۸ ۰۹۱۸۱۱۱۳۴۶۵
۷ علی فیاضی استان همدان ۳۸۲۳۲۰۴۸ ۰۹۱۸۱۱۱۲۴۱۴
۸ سید امیر احقر استان همدان ۳۸۲۴۱۹۱۷ ۰۹۱۸۱۱۱۳۸۲۰
۹ یداله عابدی شهرستان همدان ۳۸۲۳۸۹۶۹ ۰۹۱۸۳۱۲۰۱۷۵
۱۰ مازیار بلالی مقدم شهرستان همدان ۳۸۳۸۹۴۱۶ ۰۹۱۸۳۱۴۶۳۶۹
۱۱ علیرضا ابراهیمی شهرستان همدان ۳۸۲۴۷۵۶۳
۳۸۲۸۲۵۳۲
۰۹۱۸۳۱۱۶۱۸۵
۱۲ نعمت حمیدی شهرستان همدان ۳۸۲۴۵۶۸۶ ۰۹۱۸۸۱۱۲۲۹۶
۱۳ جلال نزاکت ماب شهرستان همدان ۳۸۲۱۱۵۱۰ ۰۹۱۸۱۱۱۳۷۶۱
۱۴ محمد مهدی سیاح شهرستان همدان ۳۸۲۴۲۶۲۰ ۰۹۱۸۳۱۵۲۵۲۷
۱۵ مهدی ارجی شهرستان همدان ۳۲۵۱۳۵۳۰ ۰۹۱۸۳۱۲۲۱۰۴
۱۶ ابوالفضل احسانی شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۳۹۶ ۰۹۱۸۳۱۶۱۶۲۵
۱۷ صادق خداویسی شهرستان همدان ۳۸۲۴۱۲۲۸ ۰۹۱۸۸۱۱۴۱۶۴
۱۸ محمد مرادی نسب شهرستان همدان ۳۴۲۳۰۸۹۴ ۰۹۱۸۸۱۱۵۱۱۲
۱۹ امیر حامد محمد اصغری شهرستان تویسرکان ۳۴۹۲۳۵۸۳ ۰۹۱۸۸۵۲۸۲۲۰
۲۰ سید کاظم برقعی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۱۱۱۷۷۹۶
۲۱ مهدی هادی شایسته شهرستان  همدان ۳۸۲۷۵۰۵۷ ۰۹۱۸۸۱۲۴۷۹۱
۲۲ محمد جواد اسدیان شهرستان بهار ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۵۰۳۹۳۲۵
۲۳ کامبیز سلیمانی شهرستان بهار ۳۸۲۱۶۷۷۴ ۰۹۱۸۸۱۲۰۲۹۷
۲۴ جواد سبزه ای شهرستان کبودرآهنگ ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۳۳۴۰۰
۰۹۳۶۰۵۱۰۳۳۴
۲۵ محمدرضا قهری شهرستان ملایر ۳۲۲۵۱۷۰۰ ۰۹۱۸۳۵۰۸۷۷۱
۲۶ هادی سلگی شهرستان نهاوند ۳۳۲۷۴۵۲۳ ۰۹۱۸۳۵۱۲۴۰۷
۲۷ مرتضی گودرزی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۴۴۰۳۵۵۶

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …