خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته برق، ماشين آلات و تاسيسات کارخانجات / کارشناسان رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

کارشناسان رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

گروه۷ : صنعت و فن
رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ حمید کیارشی سراسر کشور ۳۸۳۸۶۱۳۹ ۰۹۱۲۱۸۹۴۱۹۲
۲ حسن رسولی سراسر کشور ۳۸۲۵۴۷۸۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۱۸۰
۳ مهرداد ساجدی سراسر کشور ۲_۳۸۳۲۲۹۰۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۴۴
۴ عطا اله معصومی سراسر کشور ۳۸۲۶۴۱۰۹ ۰۹۱۸۱۱۱۶۵۶۳
۵ حسین ملک پور سراسر کشور بجز تهران ۳۸۲۵۵۲۳۷ ۰۹۱۸۳۱۱۰۷۸۶
۶ مجید لک سراسر کشور بجز تهران ۳۸۳۵۰۴۶۸ ۰۹۱۸۱۱۱۳۴۶۵
۷ علی فیاضی استان همدان ۳۸۲۳۲۰۴۸ ۰۹۱۸۱۱۱۲۴۱۴
۸ سید امیر احقر استان همدان ۳۸۲۴۱۹۱۷ ۰۹۱۸۱۱۱۳۸۲۰
۹ یداله عابدی استان همدان ۳۸۲۳۸۹۶۹ ۰۹۱۸۳۱۲۰۱۷۵
۱۰ مازیار بلالی مقدم استان همدان ۳۸۳۸۹۴۱۶ ۰۹۱۸۳۱۴۶۳۶۹
۱۱ علیرضا ابراهیمی استان همدان ۳۸۲۴۷۵۶۳
۳۸۲۸۲۵۳۲
۰۹۱۸۳۱۱۶۱۸۵
۱۲ نعمت حمیدی استان همدان ۳۸۲۴۵۶۸۶ ۰۹۱۸۸۱۱۲۲۹۶
۱۳ جلال نزاکت ماب استان همدان ۳۸۲۱۱۵۱۰ ۰۹۱۸۱۱۱۳۷۶۱
۱۴ محمد مهدی سیاح استان همدان ۳۸۲۴۲۶۲۰ ۰۹۱۸۳۱۵۲۵۲۷
۱۵ مهدی ارجی شهرستانهای استان همدان ۳۲۵۱۳۵۳۰ ۰۹۱۸۳۱۲۲۱۰۴
۱۶ ابوالفضل احسانی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۴۳۳۹۶ ۰۹۱۸۳۱۶۱۶۲۵
۱۷ صادق خداویسی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۴۱۲۲۸ ۰۹۱۸۸۱۱۴۱۶۴
۱۸ محمد مرادی نسب شهرستانهای استان همدان ۳۴۲۳۰۸۹۴ ۰۹۱۸۸۱۱۵۱۱۲
۱۹ امیر حامد محمد اصغری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۴۹۲۳۵۸۳ ۰۹۱۸۸۵۲۸۲۲۰
۲۰ سید کاظم برقعی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۱۱۱۷۷۹۶
۲۱ مهدی هادی شایسته شهرستان  همدان ۳۸۲۷۵۰۵۷ ۰۹۱۸۸۱۲۴۷۹۱
۲۲ محمد جواد اسدیان شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۵۰۳۹۳۲۵
۲۳ کامبیز سلیمانی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۱۶۷۷۴ ۰۹۱۸۸۱۲۰۲۹۷
۲۴ جواد سبزه ای شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۳۳۴۰۰
۰۹۳۶۰۵۱۰۳۳۴
۲۵ محمدرضا قهری شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۲۲۵۱۷۰۰ ۰۹۱۸۳۵۰۸۷۷۱
۲۶ هادی سلگی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۳۲۷۴۵۲۳ ۰۹۱۸۳۵۱۲۴۰۷
۲۷ مرتضی گودرزی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۴۴۰۳۵۵۶
۲۸ مسعود بیگ زاده شهرستان همدان ۳۸۲۱۰۳۹۰ ۰۹۱۸۳۱۴۰۲۳۸
۲۹ محمدحسن امیریان شهرستان همدان ۳۸۲۱۹۰۴۴ ۰۹۱۸۸۱۱۳۹۸۳
۳۰ سید محمدمهدی علوی شهرستان همدان ۳۸۲۲۴۴۱۰ ۰۹۱۸۱۱۱۰۷۵۷

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک …