کارشناسان رشته الکتروشیمی و پتروشیمی – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان
خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته الکتروشیمی و پتروشیمی / کارشناسان رشته الکتروشیمی و پتروشیمی

کارشناسان رشته الکتروشیمی و پتروشیمی

گروه۷ : صنعت و فن
رشته الکتروشیمی و پتروشیمی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ حاجی رضا احمدی متمایل استان همدان ۳۴۲۲۳۲۱۷ ۰۹۱۸۳۱۵۹۴۶۹
bigtheme