خانه / اخبار و اطلاعیه / جدول صلاحیت های رشته برق ،ماشین تأسیسات کارخانجات

جدول صلاحیت های رشته برق ،ماشین تأسیسات کارخانجات

                  جدول صلاحیت های رشته برق ،ماشین تأسیسات کارخانجات                                         از گروه ۷(صنعت و فن)

ردیف

کـــدصلاحیت عنوان صلاحیت شرح صلاحیت پیش نیاز  سوابق تجربیمورد نیاز سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

دوره آموزشی

دوره کارورزی آزمون
۱ ۱_۱ رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی ارزیابی ماشین آلات کارگاههای عمومی مانند نجاری و آهنگری و ابزارسازی و جوشکاری فلزکاری – تولیدی و غیره طبق مقررات مندرج در قانون ۵ سال سابقه تجربی مفید _ یکسال _
۲ ۲_۱ رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات صنایع (ذکر نام صنعت و حداکثر دو صنعت) ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات صنایعی که حداقل ۵ سال سابقه مفید داشته باشد داشتن صلاحیت ردیف ۱ ۲ سال سابقه تجربی مفید در یک نوع صنعت _ _ _
۳ ۳_۱ رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات انواع کارخانجات تولیدی و صنعتی داشتن صلاحیت ردیفهای ۱و۲ و پس از اخذ صلاحیت حداقل دو نوع صنعت ۱۰ سال حداقل تجربه کارشناسی _ _ _
۴ ۴_۱ رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و راه سازی و عمرانی و غیره مربوط به امور عمرانی _ ۵ سال سابقه کار مفید و مرتبط _ _ _
۵ ۵_۱ رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق درشهرکها و واحدهای صنعتی رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات وتابلوهای انواع پست های برق در واحدهای تولیدی و صنعتی طبق مقررات مندرج در قانون _ _ یکسال _
۶ ۶_۱ تعیین اجاره بها واجرت المثل و خسارت  و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط تعیین اجاره بهاو اجرت المثل در امور صلاحیت هائی که قبلاً گرفته اند داشتن حداقل یک مورد صلاحیت حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی ۴۰ ساعت _ آزمون
۷ ۷_۱ رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران و مشاوران در امور صلاحیت هایی که قبلاً گرفته اند داشتن  حداقل یک مورد صلاحیت حداقل ۱۰سال سابقه کارشناسی ۱۰۰ ساعت بعد از داشتن ۵ سال سابقه کارشناسی _ آزمون
۸ ۸_۱ رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور و یژه (با ذکر نام ) اموریکه توان ابراز نظر داشته باشد درجه علمی آموزش دیده و یا تجربه با ارائه سوابق مفید حداقل دو سال ۱۲۰ساعت آموزش ۱ سال _
تحصیلات مورد نیاز برای کلیه ردیفها باستثناء ردیفهای ۵و۶ حداقل لیسانس رشته های برق – برق و الکترونیک -الکترومکانیک – مکانیک و صنابع
تحصیلات مورد نیاز برای کصلاحیتهای ردیفهای ۵و۶ حداقل لیسانس رشته های برق – برق و الکترونیک -الکترومکانیک

 
دانلود فایل جدول صلاحیت های رشته برق ،ماشین تأسیسات کارخانجات

همچنین ببینید

یکسان سازی فرم سربرگ گزارش کارشناسان