خانه / اخبار و اطلاعیه / جدول صلاحیت های رشته برق ،ماشین تأسیسات کارخانجات

جدول صلاحیت های رشته برق ،ماشین تأسیسات کارخانجات

                  جدول صلاحیت های رشته برق ،ماشین تأسیسات کارخانجات                                         از گروه ۷(صنعت و فن)

ردیف

کـــدصلاحیت عنوان صلاحیت شرح صلاحیت پیش نیاز  سوابق تجربیمورد نیاز سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)

دوره آموزشی

دوره کارورزی آزمون
۱ ۱_۱ رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی ارزیابی ماشین آلات کارگاههای عمومی مانند نجاری و آهنگری و ابزارسازی و جوشکاری فلزکاری – تولیدی و غیره طبق مقررات مندرج در قانون ۵ سال سابقه تجربی مفید _ یکسال _
۲ ۲_۱ رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات صنایع (ذکر نام صنعت و حداکثر دو صنعت) ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات صنایعی که حداقل ۵ سال سابقه مفید داشته باشد داشتن صلاحیت ردیف ۱ ۲ سال سابقه تجربی مفید در یک نوع صنعت _ _ _
۳ ۳_۱ رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات انواع کارخانجات تولیدی و صنعتی داشتن صلاحیت ردیفهای ۱و۲ و پس از اخذ صلاحیت حداقل دو نوع صنعت ۱۰ سال حداقل تجربه کارشناسی _ _ _
۴ ۴_۱ رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و راه سازی و عمرانی و غیره مربوط به امور عمرانی _ ۵ سال سابقه کار مفید و مرتبط _ _ _
۵ ۵_۱ رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق درشهرکها و واحدهای صنعتی رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات وتابلوهای انواع پست های برق در واحدهای تولیدی و صنعتی طبق مقررات مندرج در قانون _ _ یکسال _
۶ ۶_۱ تعیین اجاره بها واجرت المثل و خسارت  و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط تعیین اجاره بهاو اجرت المثل در امور صلاحیت هائی که قبلاً گرفته اند داشتن حداقل یک مورد صلاحیت حداقل ۵ سال سابقه کارشناسی ۴۰ ساعت _ آزمون
۷ ۷_۱ رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران و مشاوران در امور صلاحیت هایی که قبلاً گرفته اند داشتن  حداقل یک مورد صلاحیت حداقل ۱۰سال سابقه کارشناسی ۱۰۰ ساعت بعد از داشتن ۵ سال سابقه کارشناسی _ آزمون
۸ ۸_۱ رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور و یژه (با ذکر نام ) اموریکه توان ابراز نظر داشته باشد درجه علمی آموزش دیده و یا تجربه با ارائه سوابق مفید حداقل دو سال ۱۲۰ساعت آموزش ۱ سال _
تحصیلات مورد نیاز برای کلیه ردیفها باستثناء ردیفهای ۵و۶ حداقل لیسانس رشته های برق – برق و الکترونیک -الکترومکانیک – مکانیک و صنابع
تحصیلات مورد نیاز برای کصلاحیتهای ردیفهای ۵و۶ حداقل لیسانس رشته های برق – برق و الکترونیک -الکترومکانیک

 
دانلود فایل جدول صلاحیت های رشته برق ،ماشین تأسیسات کارخانجات

همچنین ببینید

نشریه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

قابل توجه کارشناسان محترم دادگستری استان همدان نشریه دو ماهنامه کارشناس که توسط شورای عالی …