خانه / اخبار و اطلاعیه / جدول صلاحیت های رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

جدول صلاحیت های رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

جدول صلاحیت های رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی                         از گروه۷ ( صنعت و فن  )

ردیف  کد صلاحیت عنوان صلاحیت شرح صــلاحیت پیــش نیاز سوابق تجربی مورد نیاز سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره آموزشی دوره کارورزی آزمون
۱  ۱-۱  شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی شناخت روشهای تولید و کاربرد مواد شیمیایی طبق مقررات مندرج در آگهی
۲ ۲-۱ ارزیابی مواد شیمیایی شناخت مواد و تعیین کیفیت و قیمت داشتن صلاحیت ردیف ۱ ۲ سال سابقه تجربی و مفید ۵۰ ساعت ۶ ماه آزمون
۳ ۳-۱ رسیدگی به خسارتهای وارده در اثر مواد شیمیایی تعیین علت خوردگی و روشهای جلوگیری از آن ۲سال سابقه تجربی و مفید ۵۰ ساعت ۶ ماه آزمون
۴ ۴-۱ رسیدگی به اختلافات و برآورد خسارت مربوط به قراردادهای مواد و فرآورده های شیمیایی بشرح عنوان صلاحیت داشتن صلاحیت ردیفهای ۲و۳  دو سال سابقه تجربی و مفید ۵۰ ساعت ۶ ماه آزمون
۵ ۵-۱ رسیدگی و ارزیابی موارد ویژه (مانند فرآورده­ها و محصولات لاستیک، رنگ و … غیره) تجربه ویژه در فرآورده­های شیمیایی یکی از صنایع مربوطه داشتن صلاحیت ردیفهای ۱ و ۲ دو سال سابقه تجربی و مفید ۵۰ ساعت ۶ ماه آزمون
۶ ۶-۱ ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی تولید مواد شیمیایی شناخت روشهای تولید و کاربرد مواد شیمیایی داشتن صلاحیت ردیفهای ۲ و۳ ۲سال سابقه تجربی و مفید ۵۰ ساعت ۶ ماه آزمون
۷ ۷-۱ رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط رسیدگی به اختلاف مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط داشتن صلاحیت ردیفهای ۱ تا ۶ ۱۰ سال سابقه کارشناسی ۵۰ ساعت ۶ ماه آزمون

 
 غلامعلی شهرکی
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
 
لینک دانلود فایل جدول صلاحیت های رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

همچنین ببینید

نشریه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

قابل توجه کارشناسان محترم دادگستری استان همدان نشریه دو ماهنامه کارشناس که توسط شورای عالی …