کارشناسان رشته مهندسی محیط زیست

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته مهندسی محیط زیست
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ مهدی ریاحی خرم استان همدان ۳۸۲۶۸۵۹۵ ۰۹۱۸۱۱۱۵۶۸۹
۲ بهزاد میرزائی شهرستان همدان ۳۴۹۲۵۱۵۲ ۰۹۱۲۸۶۳۱۰۲۵
bigtheme