کارشناسان رشته مهندسی محیط زیست

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته مهندسی محیط زیست
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ مهدی ریاحی خرم استان همدان ۳۸۲۶۸۵۹۵ ۰۹۱۸۱۱۱۵۶۸۹
۲ بهزاد میرزائی شهرستان همدان ۳۴۹۲۵۱۵۲ ۰۹۱۲۸۶۳۱۰۲۵
۳ عماد مددی شهرستان همدان ۳۸۲۸۰۰۰۵ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۴۰

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان و نقشه برداری

انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان در مورخه ۹۴/۷/۹ با تعداد ۵۲ نفر در دو …