کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته برنامه ریزی شهری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ آیت اله اژدری تشویق شهرستان همدان _ ۰۹۱۲۳۷۵۴۲۴۷
۰۹۱۲۲۲۳۶۷۱۲
۲ ابوالقاسم طبی مسرور شهرستان همدان ۳۸۲۴۷۹۳۶
۳۸۲۶۲۷۲۳
۰۹۱۸۸۱۱۳۰۹۴
۳ علی اصغر شیری شهرستان همدان ۷_۳۸۴۷۰۱۰۴ ۰۹۱۸۳۱۳۶۹۹۱
۴ مسعود احمدی شهرستان همدان ۳۸۲۸۱۵۹۲ ۰۹۱۸۸۱۲۶۵۶۷
۵ محمدرضا قرائی شهرستان همدان ۳_۳۸۲۲۳۰۰۱ ۰۹۱۸۸۱۴۳۵۲۸
۶ ابراهیم امینی فرد شهرستان همدان ۳۲۶۲۰۸۷۶ ۰۹۱۸۱۱۱۷۷۹۵
bigtheme