کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته برنامه ریزی شهری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ آیت اله اژدری تشویق استان همدان _ ۰۹۱۲۳۷۵۴۲۴۷
۰۹۱۲۲۲۳۶۷۱۲
۲ حمیدرضا طبی مسرور استان همدان ۳۸۲۴۷۹۳۶
۳۸۲۶۲۷۲۳
۰۹۱۸۸۱۱۳۰۹۴
۳ علی اصغر شیری شهرستانهای استان  همدان ۷_۳۸۴۷۰۱۰۴ ۰۹۱۸۳۱۳۶۹۹۱
۴ مسعود احمدی شهرستانهای استان  همدان ۳۸۲۸۱۵۹۲ ۰۹۱۸۸۱۲۶۵۶۷
۵ محمدرضا قرائی شهرستانهای استان  همدان ۳_۳۸۲۲۳۰۰۱ ۰۹۱۸۸۱۴۳۵۲۸
۶ ابراهیم امینی فرد شهرستان همدان ۳۲۶۲۰۸۷۶ ۰۹۱۸۱۱۱۷۷۹۵

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان و نقشه برداری

انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان در مورخه ۹۴/۷/۹ با تعداد ۵۲ نفر در دو …