کارشناسان رشته امور ثبتی

۶اصغر صلح میرزاییشهرستان نهاوند۳۸۲۲۷۵۵۹۰۹۱۸۳۱۵۴۸۳۸

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته امور ثبتی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ نعمت اله قاسمی استان همدان ۳۸۳۲۰۸۳۰ ۰۹۱۸۸۱۲۳۹۹۶
۲ محمود نجائی استان همدان ۳۸۲۳۲۳۳۰ ۰۹۱۸۳۱۲۲۰۸۵
۳ فرزاد شکیبا پیام شهرستان همدان ۳۸۳۲۱۵۹۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۰۸۰
۴ محمدرضا امینی شهرستان ملایر ۳۲۲۲۸۲۴۴ ۰۹۱۸۸۵۲۰۲۳۱
۵ حاتم کیانی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۱۹۱۱ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۶۴
۶ اصغر صلح میرزایی شهرستان همدان ۳۸۲۲۷۵۵۹ ۰۹۱۸۳۱۵۴۸۳۸
۷ عباس خدمتی شهرستانهای استان همدان ۰۹۱۸۳۱۴۰۹۲۸

 

همچنین ببینید

گزارش انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان و نقشه برداری

انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان در مورخه ۹۴/۷/۹ با تعداد ۵۲ نفر در دو …