کارشناسان رشته امور ثبتی

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته امور ثبتی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ نعمت اله قاسمی استان همدان ۳۸۳۲۰۸۳۰ ۰۹۱۸۸۱۲۳۹۹۶
۲ محمود نجائی شهرستان همدان ۳۸۲۳۲۳۳۰ ۰۹۱۸۳۱۲۲۰۸۵
۳ فرزاد شکیبا پیام شهرستان همدان ۳۸۳۲۷۳۰۵ ۰۹۱۸۱۱۱۱۰۸۰

 

bigtheme