کارشناسان رشته امور ثبتی – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته امور ثبتی

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته امور ثبتی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ نعمت اله قاسمی استان همدان ۳۸۳۲۰۸۳۰ ۰۹۱۸۸۱۲۳۹۹۶
۲ محمود نجائی شهرستان همدان ۳۸۲۳۲۳۳۰ ۰۹۱۸۳۱۲۲۰۸۵
۳ فرزاد شکیبا پیام شهرستان همدان ۳۸۳۲۱۵۹۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۰۸۰
۴ محمدرضا امینی شهرستان ملایر ۳۲۲۲۸۲۴۴ ۰۹۱۸۸۵۲۰۲۳۱
۵ حاتم کیانی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۱۹۱۱ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۶۴
۶ اصغر صلح میرزایی شهرستان نهاوند ۳۸۲۲۷۵۵۹ ۰۹۱۸۳۱۵۴۸۳۸

 

bigtheme