کارشناسان رشته وسائط نقلیه موتوری – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته وسائط نقلیه موتوری

گروه۵ : امور وسائط نقلیه
رشته: وسائط نقلیه موتوری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ کامران گردان استان همدان ۳۸۲۷۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۵۳۲
۲ علی اکبر عبادی استان همدان ۳۸۲۷۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۹۹
۳ احمد فرتاش استان همدان ۳۸۲۴۳۵۱۱ ۰۹۱۸۳۱۱۴۸۳۰
۴ اکبر صابران استان همدان ۳۸۲۲۰۱۳۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۶۷۰
۵ محمود موسی پور شهرستان همدان ۳۲۵۱۸۰۱۷ ۰۹۱۸۸۱۲۸۱۳۰
۶ مرتضی مهرجو شهرستان همدان ۳۸۲۹۰۲۹۱ ۰۹۱۸۳۱۵۶۵۵۹
۷ داود بختیاری شهرستان همدان ۰۹۱۲۶۹۴۴۲۱۷
bigtheme