کارشناسان رشته وسائط نقلیه موتوری

گروه۵ : امور وسائط نقلیه
رشته: وسائط نقلیه موتوری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ کامران گردان سراسر کشور ۳۸۲۷۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۵۳۲
۲ علی اکبر عبادی سراسر کشور ۳۸۲۷۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۹۹
۳ احمد فرتاش استان همدان ۳۸۲۴۳۵۱۱ ۰۹۱۸۳۱۱۴۸۳۰
۴ اکبر صابران استان همدان ۳۸۲۲۰۱۳۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۶۷۰
۵ محمود موسی پور استان همدان ۳۲۵۱۸۰۱۷ ۰۹۱۸۸۱۲۸۱۳۰
۶ مرتضی مهرجو شهرستان همدان ۳۸۲۹۰۲۹۱ ۰۹۱۸۳۱۵۶۵۵۹
۷ داود بختیاری شهرستان همدان ۰۹۱۲۶۹۴۴۲۱۷
۸ مهدی شاکری شهرستان همدان ۳۸۲۳۸۰۹۹ ۰۹۱۸۳۱۶۸۱۹۳
۹ محسن شیرزادی شهرستان ملایر ۳۲۲۱۳۰۵۶ ۰۹۱۸۸۵۲۲۳۳۰

همچنین ببینید

کارشناسان رشته امور حمل و نقل (ترابری)

گروه۵ : امور وسائط نقلیه رشته امور حمل و نقل ( ترابری ) ردیف نام …