کارشناسان رشته وسائط نقلیه موتوری

گروه۵ : امور وسائط نقلیه
رشته: وسائط نقلیه موتوری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ کامران گردان استان همدان ۳۸۲۷۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۵۳۲
۲ علی اکبر عبادی استان همدان ۳۸۲۷۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۹۹
۳ احمد فرتاش استان همدان ۳۸۲۴۳۵۱۱ ۰۹۱۸۳۱۱۴۸۳۰
۴ اکبر صابران استان همدان ۳۸۲۲۰۱۳۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۶۷۰
۵ محمود موسی پور شهرستان همدان ۳۲۵۱۸۰۱۷ ۰۹۱۸۸۱۲۸۱۳۰
۶ مرتضی مهرجو شهرستان همدان ۳۸۲۹۰۲۹۱ ۰۹۱۸۳۱۵۶۵۵۹
۷ داود بختیاری شهرستان همدان ۰۹۱۲۶۹۴۴۲۱۷

همچنین ببینید

کارشناسان رشته امور حمل و نقل (ترابری)

گروه۵ : امور وسائط نقلیه رشته امور حمل و نقل ( ترابری ) ردیف نام …