کارشناسان رشته امور حمل و نقل (ترابری) – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

کارشناسان رشته امور حمل و نقل (ترابری)

گروه۵ : امور وسائط نقلیه
رشته امور حمل و نقل ( ترابری )
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ پرویز شهبازی پور شهرستان همدان ۳۸۲۷۴۶۵۹ ۰۹۱۸۱۱۱۵۷۵۳
۰۹۱۸۵۰۰۹۶۳۶
bigtheme