کارشناسان رشته امور حمل و نقل (ترابری)

گروه۵ : امور وسائط نقلیه
رشته امور حمل و نقل ( ترابری )
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ پرویز شهبازی پور استان همدان ۳۸۲۷۴۶۵۹ ۰۹۱۸۱۱۱۵۷۵۳
۰۹۱۸۵۰۰۹۶۳۶

همچنین ببینید

کارشناسان رشته وسائط نقلیه موتوری

گروه۵ : امور وسائط نقلیه رشته: وسائط نقلیه موتوری ردیف نام و نام خانوادگی حوزه …