کارشناسان رشته آمار

گروه۴: امور مالی
رشته: آمار
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ عباس گمار استان همدان ۳۸۲۶۸۷۵۰ ۰۹۱۸۶۳۱۱۵۳۳

 

همچنین ببینید

کارشناسان رشته بیمه

گروه ۴: امور مالی رشته بیمه ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت …