کارشناسان رشته مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن

گروه ۳ : امور پزشکی و غذائی
رشته: مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمد حسین فرهادیان استان همدان ۳۸۲۲۶۰۴۹ ۰۹۱۸۸۱۷۹۶۳۳
۲ مهدی پورحسینی استان همدان ۳۸۲۲۵۲۵۱ ۰۹۱۸۸۱۲۸۶۲۳
۳ حجت اله کمکی استان همدان ۳۸۲۴۴۱۹۰ ۰۹۱۸۳۱۴۴۲۰۲