کارشناسان رشته لوازم خانگی و اداری

گروه ۲ : ارزشیابی اموال منقول
رشته: لوازم خانگی و اداری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ جلال خالقیان سراسر کشور بجز تهران ۳۸۳۱۶۱۷۸ ۰۹۱۸۳۱۴۰۳۰۹
۲ عبدالحسین توسلی سراسر کشور بجز تهران ۰۹۱۲۳۵۹۷۶۳۷