کارشناسان رشته معادن

گروه ۱ :معادن و منابع

رشته معادن

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ سید صادق حسینی استان همدان ۳۸۲۴۹۹۱۷ ۰۹۱۸۳۱۶۱۰۶۳
۲ علی میجانی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۰۸۵۱ ۰۹۱۸۸۱۱۸۰۶۴
۳ سید محمد باقر میر ابوالفتحی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۵۳۱۰۱ ۰۹۱۲۲۳۶۷۰۳۳
۴ محمد بشیر یوسفی یگانه شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۲۴۳۹۵۳ ۰۹۱۸۸۱۱۷۶۲۷
۵ سید محمود عسگریان شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۸۷۰۴۸ ۰۹۱۸۳۱۱۰۴۷۹
۶ مصطفی رضائی شهرستان ملایر ۳۸۳۵۰۲۷۹ ۰۹۱۸۳۱۹۸۲۲۱
۷ علی خدارحمی شهرستان همدان ۳۸۲۸۰۰۰۵ ۰۹۱۸۱۱۰۴۰۵۵

همچنین ببینید

کارشناسان رشته مواد (فلزات)

گروه ۱ : معادن و منابع رشته مواد (فلزات) ردیف نام و نام خانوادگی حوزه …