گروه راه و ساختمان و نقشه‌ برداري – پورتال اطلاع رسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان
خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه راه و ساختمان و نقشه‌ برداري

گروه راه و ساختمان و نقشه‌ برداري

گزارش انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان و نقشه برداری

انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان در مورخه ۹۴/۷/۹ با تعداد ۵۲ نفر در دو مرحله تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند. مهندس فرشید کریمی عضو اصلی مهندس سعید یاسینیان عضو اصلی مهندس داریوش زند اکبری عضو اصلی مهندس امیر حسین صابران عضو اصلی مهندس علیرضا دزفولیان عضو اصلی مهندس احمد سموات عضو علی ...

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته معماری داخلی و تزئینات

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته معماری داخلی و تزئینات ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ بهرنگ مجیدی شهرستان همدان ۳۸۲۲۷۶۴۷ ۰۹۱۸۸۱۱۰۹۸۶ ۲ محمد مهدی انصاری پناه شهرستان همدان ۳۸۳۳۷۵۳۷ ۰۹۱۸۵۰۵۴۶۴۴

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته ابنیه و آثار باستانی

گروه۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته ابنیه و آثار باستانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ سید حسین حسینی سیر استان همدان ۳۸۳۱۶۱۳۴ ۰۹۱۸۸۱۵۵۴۵۰ ۲ جواد باباپیری استان همدان ۳۴۲۶۲۹۰۶ ۰۹۱۸۳۱۴۸۸۵۶

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته محیط زیست طبیعی

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته محیط زیست طبیعی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ بهنام بلمکی شهرستان همدان ۳۸۲۷۵۰۹۶ ۰۹۱۸۸۱۸۳۴۰۶

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته مهندسی محیط زیست

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته مهندسی محیط زیست ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ مهدی ریاحی خرم استان همدان ۳۸۲۶۸۵۹۵ ۰۹۱۸۱۱۱۵۶۸۹ ۲ بهزاد میرزائی شهرستان همدان ۳۴۹۲۵۱۵۲ ۰۹۱۲۸۶۳۱۰۲۵ ۳ عماد مددی شهرستان همدان ۳۸۲۸۰۰۰۵ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۴۰

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته مهندسی ترافیک

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته مهندسی ترافیک ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ مصطفی پناهنده شهرستان همدان ۳۸۳۷۱۸۴۹ ۰۹۱۸۱۱۱۵۴۷۴

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته راه و ساختمان و نقشه برداری

گروه۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری راه و ساختمان و نقشه‌برداری ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ علی خداویسی استان همدان ۳۸۲۷۸۲۵۸ ۰۹۱۸۸۱۱۷۵۴۵ ۲ رحمت اله سبحانی استان همدان ۳۲۶۷۷۷۹۲ ۰۹۱۸۱۱۱۴۶۴۱ ۳ عبدالمجید یار احمدی استان همدان ۳۸۲۸۲۷۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۰۰۸۰ ۴ علی شجاعی ثابت استان همدان ۳۲۶۶۷۲۸۲ ۰۹۱۸۱۱۱۱۸۶۹ ۵ عبد الحمید شهباز استان همدان ...

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ امید احمری شهرستان همدان ۳۸۲۱۱۰۰۷ ۰۹۱۸۸۱۲۸۸۹۴ ۲ قاسم فامیل شوقی شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۰۱۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۲۳۴ ۳ محمد علی جاویدفرد شهرستان همدان ۳۲۵۲۸۶۸۳ ۰۹۱۸۸۱۴۶۴۱۷

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته برنامه ریزی شهری ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ آیت اله اژدری تشویق شهرستان همدان _ ۰۹۱۲۳۷۵۴۲۴۷ ۰۹۱۲۲۲۳۶۷۱۲ ۲ ابوالقاسم طبی مسرور شهرستان همدان ۳۸۲۴۷۹۳۶ ۳۸۲۶۲۷۲۳ ۰۹۱۸۸۱۱۳۰۹۴ ۳ علی اصغر شیری شهرستان همدان ۷_۳۸۴۷۰۱۰۴ ۰۹۱۸۳۱۳۶۹۹۱ ۴ مسعود احمدی شهرستان همدان ۳۸۲۸۱۵۹۲ ۰۹۱۸۸۱۲۶۵۶۷ ۵ محمدرضا قرائی ...

ادامه مطلب »

کارشناسان رشته امور ثبتی

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته امور ثبتی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ نعمت اله قاسمی استان همدان ۳۸۳۲۰۸۳۰ ۰۹۱۸۸۱۲۳۹۹۶ ۲ محمود نجائی شهرستان همدان ۳۸۲۳۲۳۳۰ ۰۹۱۸۳۱۲۲۰۸۵ ۳ فرزاد شکیبا پیام شهرستان همدان ۳۸۳۲۱۵۹۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۰۸۰ ۴ محمدرضا امینی شهرستان ملایر ۳۲۲۲۸۲۴۴ ۰۹۱۸۸۵۲۰۲۳۱ ۵ حاتم کیانی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۱۹۱۱ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۶۴ ۶ ...

ادامه مطلب »
bigtheme