خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن / رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

کارشناسان رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

گروه۷ : صنعت و فن رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ بهروز مراد حاصل استان همدان ۳۸۲۵۱۷۶۳ ۰۹۱۲۲۷۱۶۳۵۶

ادامه نوشته »