خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه معادن و منابع

گروه معادن و منابع

کارشناسان رشته مواد (فلزات)

گروه ۱ : معادن و منابع رشته مواد (فلزات) ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ ولی رضائی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۱۳۹۳ ۰۹۱۸۳۵۲۵۹۵۶  

ادامه نوشته »

گزارش انتخابات کارگروه ۱ منابع و معادن

انتخابات کارگروه ۱ منابع و معادن در مورخه ۹۴/۵/۱۹ با تعداد ۱۳ نفر تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند. مهندس امیر حسین اعتصام عضو اصلی مهندس محمد جواد ضیافتی عضو اصلی مهندس سید اسماعیل موسوی عضو اصلی مهندس سید صادق حسینی عضو اصلی مهندس …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته مهندسی آب

  گروه ۱ :معادن و منابع رشته مهندسی آب ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ محمد جواد ضیافتی سراسر کشور ۳۸۲۷۲۵۲۹ ۰۹۱۲۳۲۵۶۶۷۳ ۲ سید اسماعیل موسوی استان همدان ۳۸۲۱۳۴۸۱ ۰۹۱۸۸۱۱۱۶۴۹ ۳ محمد نیکخواه استان همدان ۳۸۲۳۶۲۰۰ ۰۹۱۸۳۱۲۸۹۹۷ ۴ امیر حسین اعتصام استان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته معادن

گروه ۱ :معادن و منابع رشته معادن ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ سید صادق حسینی استان همدان ۳۸۲۴۹۹۱۷ ۰۹۱۸۳۱۶۱۰۶۳ ۲ علی میجانی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۰۸۵۱ ۰۹۱۸۸۱۱۸۰۶۴ ۳ سید محمد باقر میر ابوالفتحی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۵۳۱۰۱ ۰۹۱۲۲۳۶۷۰۳۳ ۴ محمد بشیر یوسفی یگانه …

ادامه نوشته »