خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه معادن و منابع

گروه معادن و منابع

کارشناسان رشته مواد (فلزات)

گروه ۱ : معادن و منابع رشته مواد (فلزات) ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ ولی رضائی شهرستان نهاوند ۳۳۲۳۱۳۹۳ ۰۹۱۸۳۵۲۵۹۵۶  

ادامه نوشته »

گزارش انتخابات کارگروه ۱ منابع و معادن

انتخابات کارگروه ۱ منابع و معادن در مورخه ۹۴/۵/۱۹ با تعداد ۱۳ نفر تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند. مهندس امیر حسین اعتصام عضو اصلی مهندس محمد جواد ضیافتی عضو اصلی مهندس سید اسماعیل موسوی عضو اصلی مهندس سید صادق حسینی عضو اصلی مهندس …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته مهندسی آب

  گروه ۱ :معادن و منابع رشته مهندسی آب ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ محمد جواد ضیافتی استان همدان ۳۸۲۷۲۵۲۹ ۰۹۱۲۳۲۵۶۶۷۳ ۲ سید اسماعیل موسوی شهرستان بهار ۳۸۲۶۵۷۶۷ ۰۹۱۸۸۱۱۱۶۴۹ ۳ محمد نیکخواه شهرستان همدان ۳۸۲۳۶۲۰۰ ۰۹۱۸۳۱۲۸۹۹۷ ۴ احمد نوروزی شهرستان همدان ۳۸۲۱۴۹۲۵ ۰۹۱۸۳۱۶۵۷۸۰ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته معادن

گروه ۱ :معادن و منابع رشته معادن ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ سید صادق حسینی شهرستان همدان ۳۸۲۴۹۹۱۷ ۰۹۱۸۳۱۶۱۰۶۳ ۲ علی میجانی شهرستان همدان ۳۸۲۲۰۸۵۱ ۰۹۱۸۸۱۱۸۰۶۴ ۳ سید محمد باقر میر ابوالفتحی شهرستان همدان ۳۸۳۵۳۱۰۱ ۰۹۱۲۲۳۶۷۰۳۳ ۴ محمد بشیر یوسفی یگانه شهرستان بهار …

ادامه نوشته »