خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه كشاورزي و منابع طبيعي

گروه كشاورزي و منابع طبيعي

گزارش انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی

انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی در مورخه ۹۴/۵/۱۵ با تعداد ۴۴ نفر در دو مرحله تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند. مهندس عبداله حدادی عضو اصلی مهندس علی حیدر مهرابی عضو اصلی مهندس حمید شهبازیان عضو اصلی مهندس علی محمدی عضو اصلی …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته محصولات دامی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی رشته محصولات دامی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ جعفر کاویانی دلشاد استان همدان ۳۲۶۲۶۳۳۱ ۰۹۱۸۸۱۹۴۵۱۰

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته گیاهپزشکی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی رشته گیاهپزشکی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ هادی زارع الوانی استان همدان ۳۲۶۶۷۶۲۶ ۰۹۱۸۸۱۲۸۳۱۹ ۲ حسن نادریان استان همدان ۳۴۲۲۱۵۹۹ ۰۹۱۸۳۱۳۷۰۹۸ ۳ زهره حبیبی شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۴۶۹ ۰۹۱۸۹۱۱۵۹۰۱ ۴ شاهین فرجی‌فر شهرستانهای استان همدان ۳۴۲۲۲۳۴۱ ۰۹۱۸۱۱۱۳۸۳۶ ۵ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته کشاورزی و منابع طبیعی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی رشته کشاورزی و منابع طبیعی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ علی شکرچی سراسر کشور _ ۰۹۱۸۱۱۱۵۷۱۱ ۲ محمود سیدی نژاد سراسر کشور ۳۸۲۵۶۱۳۶ ۰۹۱۸۱۱۱۱۶۳۵ ۳ ایرج محمدی سراسر کشور ۳۸۲۴۹۷۰۰ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۹۷ ۴ داریوش رادمهر سراسر کشور _ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته دامپروری و دامپزشکی

گروه۹ : کشاورزی و منابع طبیعی رشته دامپروری و دامپزشکی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ عباس شیرزادی استان همدان _ ۰۹۱۸۱۵۱۱۱۵۸ ۲ بهرام زبردستی نیک استان همدان ۳۴۲۲۵۳۱۶ ۰۹۱۸۸۱۱۸۸۰۳ ۳ فرهاد سعیدی استان همدان ۳۳۲۴۲۲۱۹ ۰۹۱۸۸۵۰۵۰۲۱ ۴ حسین خردمند استان همدان ۳۳۲۳۹۷۳۹ ۰۹۱۸۸۵۲۷۷۲۳ …

ادامه نوشته »