خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه فنون هنري

گروه فنون هنري

کارشناسان رشته امور ورزشی

گروه۸ : فنون هنری رشته امور ورزشی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ غلامرضا خاکساری شهرستان همدان ۳۸۲۴۴۷۷۵ ۰۹۱۸۸۱۱۸۴۵۴ ۲ مسعود معینی شهرستان همدان ۳۴۴۹۴۰۸۸ ۰۹۱۸۵۹۰۹۹۷۲

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت

گروه۸ : فنون هنری رشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ سید امیر موثق شهرستان همدان ۳۸۲۸۳۵۴۵ ۰۹۱۸۸۱۱۶۵۲۸ ۲ حسن توکلی شهرستان همدان ۳۸۲۱۳۳۹۳ ۰۹۱۸۳۱۳۲۸۶۴

ادامه نوشته »