خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه فنون هنري

گروه فنون هنري

کارشناسان رشته امور ورزشی

گروه۸ : فنون هنری رشته امور ورزشی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ غلامرضا خاکساری شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۴۴۷۷۵ ۰۹۱۸۸۱۱۸۴۵۴ ۲ مسعود معینی شهرستانهای استان همدان ۳۴۴۹۴۰۸۸ ۰۹۱۸۵۹۰۹۹۷۲

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت

گروه۸ : فنون هنری رشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ سید امیر موثق استان همدان ۳۸۲۸۳۵۴۵ ۰۹۱۸۸۱۱۶۵۲۸ ۲ حسن توکلی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۱۳۳۹۳ ۰۹۱۸۳۱۳۲۸۶۴

ادامه نوشته »