خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه صنعت و فن

گروه صنعت و فن

گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک مرحله تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند. مهندس جلال نزاکت ماب عضو اصلی مهندس علی فیاضی عضو اصلی مهندس امیر احقر عضو اصلی مهندس محمد مهدی سیاح عضو اصلی …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

گروه۷ : صنعت و فن رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ بهروز مراد حاصل استان همدان ۳۸۲۵۱۷۶۳ ۰۹۱۲۲۷۱۶۳۵۶

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته صنایع نفت

گروه۷ : صنعت و فن رشته صنایع نفت ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ شهرام سروری شهرستان همدان ۳۸۲۱۹۰۹۹ ۰۹۱۲۲۱۵۱۳۵۵

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته صنایع گاز و گازرسانی

گروه۷ : صنعت و فن رشته صنایع گاز و گازرسانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ مجید مولوی شهرستان نهاوند ۳۳۲۴۴۷۹۳ ۰۹۱۸۸۵۱۵۱۰۱ ۲ امیر حسین ایزدی شهرستان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۸۱۳۰۴۴۵ ۳ مجبد فرجی شهرستان همدان ۳۸۲۳۳۶۴۳ ۰۹۱۸۱۳۲۴۷۲۸

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

گروه۷ : صنعت و فن رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ محمد رضا فامیل گوهریان استان همدان ۳۸۲۳۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۴۷۰۳ ۲ حسین شریفیان استان همدان ۳۸۲۴۵۹۲۱ ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۸۷ ۳ امیر حیدری شهرستان همدان ۳۸۲۶۱۵۲۵ ۰۹۱۸۳۱۵۵۹۴۷ ۴ مریم سهل البیع شهرستان بهار …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته تاسیسات ساختمانی

گروه۷ : صنعت و فن رشته تاسیسات ساختمانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ رضا مقصود خواه شهرستان همدان ۳۸۲۴۳۰۲۴ ۰۹۱۲۶۰۵۲۳۹۴ ۲ محمد بنائی شهرستان همدان ۳۸۲۴۴۰۶۵ ۳۸۲۳۹۸۶۶ ۰۹۱۸۳۱۶۳۷۹۵ ۳ سمیرا اردکانی شهرستان همدان ۳۸۲۳۱۴۱۶ ۰۹۱۸۳۱۷۴۱۷۰ ۴ محمدرضا ترکی شهرستان ملایر ۳۳۲۴۶۵۱۱ ۰۹۱۸۳۵۱۰۸۳۰ ۵ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته برق، الکترونیک و مخابرات

گروه۷ : صنعت و فن رشته برق، الکترونیک و مخابرات ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ رحیم خورسندی شهرستان همدان _ ۰۹۱۴۱۰۴۸۴۱۸ ۰۹۱۸۸۱۷۸۳۲۶ ۲ حامد صیدی شهرستان همدان ۳۸۲۶۴۳۱۰ ۰۹۱۸۸۳۷۴۹۲۳ ۳ سید فرید حسین اجاقی شهرستان ملایر ۳۲۶۲۲۲۱۰ ۰۹۱۸۳۱۱۴۶۵۶ ۴ مصطفی ترابیان شهرستان همدان …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات

گروه۷ : صنعت و فن رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ حمید کیارشی استان همدان ۳۸۳۸۶۱۳۹ ۰۹۱۲۱۸۹۴۱۹۲ ۲ حسن رسولی استان همدان ۳۸۲۵۴۷۸۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۱۸۰ ۳ مهرداد ساجدی استان همدان ۲_۳۸۳۲۲۹۰۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۴۴ ۴ عطا اله معصومی استان همدان …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته الکتروشیمی و پتروشیمی

گروه۷ : صنعت و فن رشته الکتروشیمی و پتروشیمی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ حاجی رضا احمدی متمایل استان همدان ۳۴۲۲۳۲۱۷ ۰۹۱۸۳۱۵۹۴۶۹

ادامه نوشته »