خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه راه و ساختمان و نقشه‌ برداري

گروه راه و ساختمان و نقشه‌ برداري

گزارش انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان و نقشه برداری

انتخابات کارگروه ۶ راه و ساختمان در مورخه ۹۴/۷/۹ با تعداد ۵۲ نفر در دو مرحله تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند. مهندس فرشید کریمی عضو اصلی مهندس سعید یاسینیان عضو اصلی مهندس داریوش زند اکبری عضو اصلی مهندس امیر حسین صابران عضو اصلی …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته معماری داخلی و تزئینات

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته معماری داخلی و تزئینات ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ بهرنگ مجیدی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۲۷۶۴۷ ۰۹۱۸۸۱۱۰۹۸۶ ۲ محمد مهدی انصاری پناه شهرستان همدان ۳۸۳۳۷۵۳۷ ۰۹۱۸۵۰۵۴۶۴۴

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته ابنیه و آثار باستانی

گروه۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته ابنیه و آثار باستانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ سید حسین حسینی سیر شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۱۶۱۳۴ ۰۹۱۸۸۱۵۵۴۵۰ ۲ جواد باباپیری شهرستانهای استان همدان ۳۴۲۶۲۹۰۶ ۰۹۱۸۳۱۴۸۸۵۶

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته محیط زیست طبیعی

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته محیط زیست طبیعی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ بهنام بلمکی شهرستان همدان ۳۸۲۷۵۰۹۶ ۰۹۱۸۸۱۸۳۴۰۶

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته مهندسی محیط زیست

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته مهندسی محیط زیست ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ مهدی ریاحی خرم استان همدان ۳۸۲۶۸۵۹۵ ۰۹۱۸۱۱۱۵۶۸۹ ۲ بهزاد میرزائی شهرستان همدان ۳۴۹۲۵۱۵۲ ۰۹۱۲۸۶۳۱۰۲۵ ۳ عماد مددی شهرستان همدان ۳۸۲۸۰۰۰۵ ۰۹۱۸۱۱۱۶۷۴۰

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته مهندسی ترافیک

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته مهندسی ترافیک ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ مصطفی پناهنده استان همدان ۳۸۳۷۱۸۴۹ ۰۹۱۸۱۱۱۵۴۷۴

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته راه و ساختمان و نقشه برداری

گروه۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری راه و ساختمان و نقشه‌برداری ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ علی خداویسی سراسر کشور ۳۸۲۷۸۲۵۸ ۰۹۱۸۸۱۱۷۵۴۵ ۲ رحمت اله سبحانی سراسر کشور ۳۲۶۷۷۷۹۲ ۰۹۱۸۱۱۱۴۶۴۱ ۳ عبدالمجید یار احمدی سراسر کشور ۳۸۲۸۲۷۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۰۰۸۰ ۴ علی شجاعی ثابت …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ امید احمری شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۱۱۰۰۷ ۰۹۱۸۸۱۲۸۸۹۴ ۲ قاسم فامیل شوقی شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۴۳۰۱۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۲۳۴ ۳ محمد علی جاویدفرد شهرستانهای استان همدان ۳۲۵۲۸۶۸۳ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته برنامه ریزی شهری ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ آیت اله اژدری تشویق استان همدان _ ۰۹۱۲۳۷۵۴۲۴۷ ۰۹۱۲۲۲۳۶۷۱۲ ۲ حمیدرضا طبی مسرور استان همدان ۳۸۲۴۷۹۳۶ ۳۸۲۶۲۷۲۳ ۰۹۱۸۸۱۱۳۰۹۴ ۳ علی اصغر شیری شهرستانهای استان  همدان ۷_۳۸۴۷۰۱۰۴ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته امور ثبتی

۶اصغر صلح میرزاییشهرستان نهاوند۳۸۲۲۷۵۵۹۰۹۱۸۳۱۵۴۸۳۸ گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری رشته امور ثبتی ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ نعمت اله قاسمی استان همدان ۳۸۳۲۰۸۳۰ ۰۹۱۸۸۱۲۳۹۹۶ ۲ محمود نجائی استان همدان ۳۸۲۳۲۳۳۰ ۰۹۱۸۳۱۲۲۰۸۵ ۳ فرزاد شکیبا پیام شهرستان همدان ۳۸۳۲۱۵۹۷ ۰۹۱۸۱۱۱۱۰۸۰ ۴ …

ادامه نوشته »