خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه امور پزشكي و غذائي

گروه امور پزشكي و غذائي

کارشناسان رشته مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن

گروه ۳ : امور پزشکی و غذائی رشته: مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ محمد حسین فرهادیان شهرستان همدان ۳۸۲۲۶۰۴۹ ۰۹۱۸۸۱۷۹۶۳۳ ۲ مهدی پورحسینی شهرستان همدان ۳۸۲۲۵۲۵۱ ۰۹۱۸۸۱۲۸۶۲۳ ۳ حجت اله کمکی شهرستان همدان ۳۸۲۴۴۱۹۰ ۰۹۱۸۳۱۴۴۲۰۲  

ادامه مطلب »
bigtheme