خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه امور وسائط نقليه

گروه امور وسائط نقليه

کارشناسان رشته وسائط نقلیه موتوری

گروه۵ : امور وسائط نقلیه رشته: وسائط نقلیه موتوری ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ کامران گردان سراسر کشور ۳۸۲۷۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۳۵۳۲ ۲ علی اکبر عبادی سراسر کشور ۳۸۲۷۴۴۴۴ ۰۹۱۸۱۱۱۷۹۹۹ ۳ احمد فرتاش استان همدان ۳۸۲۴۳۵۱۱ ۰۹۱۸۳۱۱۴۸۳۰ ۴ اکبر صابران استان همدان ۳۸۲۲۰۱۳۱ ۰۹۱۸۱۱۱۶۶۷۰ ۵ …

ادامه نوشته »

کارشناسان رشته امور حمل و نقل (ترابری)

گروه۵ : امور وسائط نقلیه رشته امور حمل و نقل ( ترابری ) ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ پرویز شهبازی پور استان همدان ۳۸۲۷۴۶۵۹ ۰۹۱۸۱۱۱۵۷۵۳ ۰۹۱۸۵۰۰۹۶۳۶

ادامه نوشته »