خانه / لیست کارشناسان رسمی / گروه امور پزشكي و غذائي

گروه امور پزشكي و غذائي

کارشناسان رشته مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن

گروه ۳ : امور پزشکی و غذائی رشته: مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه ۱ محمد حسین فرهادیان استان همدان ۳۸۲۲۶۰۴۹ ۰۹۱۸۸۱۷۹۶۳۳ ۲ مهدی پورحسینی استان همدان ۳۸۲۲۵۲۵۱ ۰۹۱۸۸۱۲۸۶۲۳ ۳ حجت اله کمکی استان همدان ۳۸۲۴۴۱۹۰ ۰۹۱۸۳۱۴۴۲۰۲  

ادامه نوشته »